Pozor na rozbité čelné sklo! Aj keď máte uzavreté PZP tak ho chrániť nemusí

S touto situáciou sa už stretol nejeden šofér – počas jazdy mu do čelného skla narazil kamienok odrazený od kolies iného auta a pri vysokej rýchlosti spôsobil poškodenie skla. S prasknutým čelným sklom sa potom vybral do poisťovne, aby mu vyplatila náhradu škody, no tá v rámci povinného zmluvného poistenia odmietla škodu uznať

Zatiaľ vieme že….

Motoristi majú vďaka rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR konečne jasno aj v tejto otázke! Súd totiž vydal vysvetľujúce stanovisko k škodám spôsobeným na čelných sklách áut poškodených vymršteným kameňom.

Poisťovne v minulosti argumentovali tým, že odskočenie kameňa, alebo iného predmetu spod kolies motorového vozidla, nie je okolnosťou, ktorá má pôvod v prevádzke motorového vozidla škodcu. Rozhodnutia slovenských súdov v tejto otázke boli rôzne, keďže neexistoval jednotný právny výklad.

Dnes sa už nemusíte obávať, že by vám poisťovne nepreplatili škodu z PZP. Ako tvrdí Najvyšší súd SR, je to jednoznačne ich povinnosť.

Druhá strana mince….

Poškodenie čelného skla od kamienka vymršteného spod kolesa okoloidúceho auta je jednou z najčastejších škodových udalostí na motorovom vozidle. Aj vy ste boli dodnes presvedčený, že takto poškodené alebo rozbité čelné sklo vám poisťovňa automaticky preplatí z PZP vinníka? Nemusí to byť pravda.

Poisťovne síce majú povinnosť vzniknutú škodu uhradiť z PZP, ale iba v prípade, keď je známy vinník nehody a keď poisťovňa usúdi, že sa škodová udalosť skutočne stala spôsobom, ktorý obaja účastníci nehody opisujú.

Prvou podmienkou, aby poisťovňa poskytla poistné plnenie z PZP teda je, aby bol známy vinník nehody. To znamená, že ak za jazdy z okoloidúceho vozidla odskočí skalka, ktorá vám poškodí čelné sklo, musíte vozidlo zastaviť a jeho vodič sa musí ku škode priznať.

V prípade, ak sa vám vozidlo nepodarí zastaviť, alebo jeho vodič svoju zodpovednosť odmietne, budete znášať náklady spojené s opravou, alebo výmenou čelného skla v plnej výške. Rovnako v prípade, ak k takejto udalosti došlo bez toho, aby bolo možné jednoznačne určiť vinníka.

Vyhraté však nemáte ani vtedy, keď sa vám vozidlo podarí zastaviť a jeho vodič uzná svoju zodpovednosť za škodu, čo potvrdí aj svojím podpisom na Zázname o nehode. Dokonca ani prítomnosť polície nemusí stačiť, aby vám bolo priznané poistné plnenie.

Dôkazné bremeno je na strane poškodeného, ktorý musí poisťovni dokázať, že sa škodová udalosť skutočne stala tak, ako to hlási, alebo musí byť aspoň pravdepodobné, že sa tak mohlo stať. Ideálne je, ak má poškodený k dispozícii videozáznam, z ktorého je evidentné, že ku škodovej udalosti došlo spôsobom, aký popisuje.

V prípadoch, kedy je možné jednoznačne určiť vinníka nehody, nebýva problém s poistným plnením zo strany poisťovne.

Ak však videozáznam nemáte k dispozícii, bude veľmi ťažké poisťovni dokázať, akým spôsobom ku škodovej udalosti došlo. Vždy je to na posúdení poisťovne, či daná poistná udalosť sa mohla stať spôsobom, ktorý poškodený nahlási. Poisťovne sa bránia proti zneužívaniu zo strany klientov a každú poistnú udalosť prešetrujú a posudzujú individuálne. Dokazovanie viny je v takýchto prípadoch veľmi komplikované.

Dôkazné bremeno je na strane poškodeného, ktorý musí poisťovni dokázať, že sa škodová udalosť skutočne stala tak, ako to hlási, alebo musí byť aspoň pravdepodobné, že sa tak mohlo stať.

AKO SA MÔŽETE BRÁNIŤ?
Jednou z možností je uzatvorenie havarijného poistenia, ktoré automaticky preplatí všetky náklady spojené s výmenou alebo opravou čelného skla. Pri plnení z havarijného poistenia stačí, ak klient nahlási poistnú udalosť, zdokladuje poškodenie čelného skla a predloží poisťovni faktúru. Poisťovňa si odráta spoluúčasť dohodnutú v zmluve a zvyšné náklady preplatí poistenému v plnej výške.

Čo však v prípade, ak si nechcete uzatvoriť havarijné poistenie, pretože máte staršie auto, alebo jednoducho nechcete platiť niekoľko stoviek ročne za poistku? Riešením môže byť pripoistenie čelného skla, ktoré si môžete jednoducho dojednať ku svojmu povinnému zmluvnému poisteniu.

Rozhodnutie je na Vás. Skúste sa viac informovať v poisťovni, kde máte uzavreté PZP ako to vlastne je

Posted in Články.