Slovenský rozhlas – ZELENÁ VLNA (14.10.2020). Prijali sme pozvanie do rádia aby sa upozornilo na rozdiel asistenčných služieb, prípadne upozornilo na takých čo sa na ňu len hrajú.

Reportáž o asistenčných službách