MDD v Lábe :) 2019

Úžasne strávený deň v prítomnosti polície, ľudí v Lábe a širokého okolia a ostatných prítomných.