Kontakt

Dispečing: 18001
Dispečing zo zahraničia: +421 911 456 456

kontaktné tel. čísla: 0911551556 – 0944364554
info@proassist.sk
www.proassist.sk

ProAssist s.r.o.
sídlo spoločnosti: Vigľašská 5, 85107 Bratislava
Kancelária: Panónska cesta 34, 851 04 Bratislava
IČO: 46 543 147
DIČ: 2023447250
DIČ DPH: SK2023447250
Č.Ú: 944 359 3002/5600
SK54 5600 0000 0094 4359 3002
Swift: KOMASK2X
Vložka číslo 79808/B zapísaná v OR