Čo môžeme pre vás urobiť …

  • Priamo k dopravnej nehode (ak je to možné príde výjazdové vozidlo priamo za Vami)
  • Zabezpečíme miesto nehody, aby nedošlo k ďalšej škode či zraneniu
  • Posúdenie situácie a zabezpečenie všetkých záchranných zložiek
  • Priama pomoc pri spracovaní údajov, foto-dokumentácia, vypísanie potrebných tlačív, poučenie všetkých účastníkov o ďalšom postupe a zákonných povinností
  • V prípade rozsiahleho poškodenia privolanie odťahového vozidla cez poisťovňu
  • Pomoc s opravou vozidla a to akejkoľvek značky. Posudzuje sa individuálne vzhľadom na rok vozidla a poškodenie.
  • Spolupráca s autorizovanými aj neautorizovanými servismi.
  • Pre poškodeného v prípade dopravnej nehody poskytujeme náhradné vozidlo počas doby opravy úplne bezplatne
  • Pre vinníka individuálne zabezpečíme náhradné vozidlo prípadne odpustenie spoluúčasti z havarijnej poistky
  • dohľad a súčinnosť počas celej doby opravy